Polityka prywatności


Polityka ochrony prywatności

Drogi Użytkowniku
W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku, ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) Zaktualizowaliśmy politykę prywatności i bezpieczeństwa. Zależy nam na zachowaniu Twojej prywatności oraz bezpieczeństwie Twoich danych osobowych, a także na zapewnieniu Ci możliwości realizowania wszystkich przysługujących Ci w związku z RODO praw.
Kto jest administratorem Twoich danych?
Administratorem Twoich danych osobowych jest firma Motoran Wawryka Bogdan z siedzibą w Krakowie 30-442, ul.Zawiła 19a NIP: 8690001799, dalej zwana Administratorem.

Z kim kontaktować się aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?
Administrator wyznaczył i upoważnił osobę do realizacji funkcji Inspektora Danych Osobowych. Wszelkie pytania związane z ochroną danych osobowych należy kierować do Inspektora Danych Osobowych, wysyłając wiadomość e-mail
adres e-mail: iod@motoran.pl,
Dlaczego chcemy przetwarzać Twoje dane?
Twoje dane przetwarzane są przez nas w celu realizacji zamówienia złożonego na naszej stronie internetowej motoran.pl.
Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia.
Dane nie będą przekazywane do państw trzecich.

Jakie dane zbieramy na Twój temat?

1.1 Dane przekazane bezpośrednio przez Ciebie
Rejestracja i inne informacje o Twoim koncie
Podczas Twojej rejestracji w celu korzystania ze świadczonych przez nas Usług możemy zbierać na Twój temat następujące informacje:
Jeśli rejestrujesz się w celu dokonania zakupu, podajesz: adres dostawy, imię i nazwisko,
adres e-mail; numer telefonu komórkowego
Podanie powyższych danych jest niezbędne do zrealizowania zamówienia.
.
Komunikacja telefoniczna oraz prowadzenie korespondencji
W przypadku kontaktu telefonicznego lub mailowego zbieramy wszystkie informacje, które dobrowolnie zdecydujesz się przekazać podczas rozmowy lub w trakcie korespondencji.

1.2 Dane, które gromadzimy automatycznie kiedy korzystasz z naszych Usług
Kiedy korzystasz z przeglądania naszej strony internetowej, automatycznie zbieramy o Tobie następujące informacje:
Dane o urządzeniu
Gromadzimy informacje dotyczące Twojego urządzenia, takie jak wersja systemu operacyjnego oraz unikalne identyfikatory. Przykładem takich informacji jest nazwa sieci komórkowej, z której korzystasz.
Dane dotyczące logowania
Gromadzimy szczegóły techniczne, w tym adres protokołu internetowego (adres IP) Twojego urządzenia, informacje o strefie czasowej i systemie operacyjnym oraz typu i rodzaju Twojej przeglądarki internetowej.
Cookies
Wykorzystujemy cookies w celu zarządzania sesjami użytkowników, przechowywania wyboru preferencji językowych oraz dostarczania Ci odpowiednich reklam. „Cookies” to niewielkie pliki tekstowe przesyłane przez serwer internetowy na twardy dysk Twojego urządzenia. Cookies mogą być wykorzystywane do gromadzenia informacji o dacie i godzinie Twojej wizyty, Twojej historii przeglądania, Twoich preferencjach, oraz nazwie użytkownika. Możesz zmienić ustawienia Twojej przeglądarki, aby odrzucić wszystkie lub niektóre cookies, lub ustawić ostrzeżenia informujące Cię, że strony internetowe umieszczają lub mają dostęp do cookies. Pamiętaj, że jeśli zablokujesz albo odrzucisz cookies, niektóre z naszych Usług lub niektóre części Serwisu mogą stać się dla Ciebie niedostępne lub mogą działać nieprawidłowo. Aby uzyskać więcej informacji o wykorzystaniu przez nas cookies, zapoznaj się z naszą Polityką dotyczącą Cookies

1.3 Dane pozyskane od osób trzecich lub z publicznie dostępnych źródeł

Otrzymujemy Twoje dane osobowe od różnych osób trzecich (i ze źródeł publicznych) takich jak wymienione poniżej:
Niektóre informacje o charakterze technicznym oraz wynikające ze sposobu użytkowania, pozyskane od dostawców usług analitycznych, jak np. Google.
Dane adresowe i kontaktowe związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, które są publicznie dostępne (np. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej).

Jakie są Twoje prawa w stosunku do danych?
Masz prawo dostępu do swoich danych, w celu ich sprostowania i usunięcia oraz żądania ograniczenia ich przetwarzania ze względu na swoją szczególną sytuacje oraz wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a także w wypadku udzielenia zgody wycofania udzielonej zgody w każdym momencie, przy czym, cofnięcie uprzednio wyrażonej zgody nie wpłynie na legalność przetwarzania przed jej wycofaniem.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez Motoran.pl oraz wybranych partnerów do realizacji złożonego zamówienia np. firmy spedycyjne, banki czy serwer w który utrzymywana jest domena.
.

CZAS PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe będą przetwarzane do momentu odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego.
Administrator ma prawo przetwarzać dane osobowe w celach bezpieczeństwa, zapobiegania oszustwom, wyłudzeniom, a także do celów statystycznych i analitycznych przez okres do 10 lat od zakończenia obowiązywania umowy.
O ile wynika to z odrębnych przepisów prawa (np. Ustawy o rachunkowości, Ordynacji podatkowej) dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany wzmiankowanymi przepisami w celu umożliwienia wymagań prawnych tychże przepisów.

Środki techniczne i organizacyjne oraz bezpieczeństwo przetwarzania

Wszystkie informacje, które otrzymujemy na Twój temat, przechowujemy na odpowiednio zabezpieczonych serwerach. Wdrożyliśmy także odpowiednie oraz niezbędne środki techniczne i organizacyjne służące ochronie Twoich danych. OLX stale ocenia stopień bezpieczeństwa w ramach swojej sieci oraz monitoruje wewnętrzne regulacje i procedury zaprojektowane po to, by (a) chronić dane przed przypadkową lub niezgodną z prawem utratą, dostępem lub ujawnieniem, (b) identyfikować możliwe do przewidzenia ryzyka dla bezpieczeństwa sieci OLX, oraz (c) minimalizować zagrożenia dla bezpieczeństwa, w tym przez dokonywanie oceny ryzyka i regularne testy. Dodatkowo zapewniamy, że wszystkie dane związane z płatnością są szyfrowane przy użyciu technologii SSL.
Pamiętaj, że pomimo wdrożonych przez nas środków ochrony Twoich danych osobowych, udostępnianie informacji za pośrednictwem Internetu lub publicznie dostępnych sieci, nigdy nie jest całkowicie bezpieczne i istnieje ryzyko, że dostęp do Twoich danych osobowych uzyskają nieuprawnione do tego osoby trzecie.